Espectacles familiars

Els espectacles per  públics familiars que hem estrenat prenen com a punt de partida els textos clàssics. I se’n fa una adaptació que sigui entenedora pels infants i al mateix temps introdueixi nocions didàctiques que permetin descobrir i conèixer el procés d’una posada en escena.

Espectacles treballats amb rigor i qualitat professional des d’una vessant artística i pedagògica per petits i grans.

ESPECTACLE EN GIRA A L’ACTUALITAT:

La Julieta

ARXIU HISTÒRIC D’ESPECTACLES FAMILIARS: 

Tot assajant Cyrano,  o el dia que l’actriu va arribar massa aviat

Històries de teatre

Torrent d'en Vidalet 21, baixos; 08012 Barcelona | Tel. (+34) 93.217.17.70 | Fax (+34) 93.415.17.94 | info@laperla29.cat | © La Perla 29, 2017

Aquesta pàgina web requereix un navegador més modern per a poder funcionar!

Siusplau, actualitza ara!